فال ابجد امروز / 12 مرداد ماه + فیلم
حجم ویدیو: 10.99M | مدت زمان ویدیو: 00:01:29

فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما :  ب  ب  ب

تعبیر ابجد : نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می‌رسی . شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور. اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت با تو یار است به شرط آنکه خود نیز همت کنی. اگر با کسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می یابد.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما :  د  د  ج

تعبیر ابجد : قصد و نیتت خوب است. به زودی کارهایت سر و سامان می گیرد. تا 40 روز دیگر چنان گشایشی در کارت پیدا می شود که انتظارش را نداری . تغییرات مثبتی در زندگی ات در پیش داری. خیلی زود از غم و رنج ، رها می شوی و به نشاط و شادمانی دست پیدا می کنی البته اراده ی تو هم در این امر دخیل است.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما :  ج  ب  ب

تعبیر ابجد : آنچه را که از خدا طلب کنی به آن می رسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی. اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خدا توکل کنی به مرادت می رسی. یک نفر که به تو نزدیک است غیبت تو را می‌کند؛ تو به آن بی اعتنا شو و به کار خود مشغول باش ، به زودی به خواسته ات می رسی ان شاالله.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما :  د  ج  آ

تعبیر ابجد : این نیتی که کردی خوب نیست. زندگی بر تو تلخ خواهد شد. چندی است که دلت یکجا نیست. کاسه چه کنم چه کنم به دستت برای رفع این حالت به خدا توکل کن. مدتی است که به کسی دل بسته ای و از خیال او بیرون نمی آیی از او بگذر، خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد کرد . در کارها صبور باش. آینده ی روشنی داری و از همه ی غم ها دور می شوی. اگر قصد سفر یا معامله ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما :  ب  د  د

تعبیر : بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود. فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی. به زودی این موقعیت نیز تغییر خواهد کرد. تو هم دوست و هم دشمن زیاد خواهی داشت . باید مراقب آنها باشی تا در کارت فتنه ایجاد نکنند. اگر کسی تو را نصیحتی کرد آن را بپذیر .

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما :  آ  د  ب

تعبیر : طالع خوبی داری. عاقبت به آنچه که طالب هستی می رسی. از کار و شراکت سود خواهی برد. و رنج و مشکلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز کارت بهتر می‌شود. اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد. اگر مسافر داری به سلامت باز می گردد. اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگی ات بوده رفع خواهد شد و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما :  ب  ج  د

تعبیر : طالعت نیک است و نیتت بر آورده می‌شود. رازت را به کسی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی. در کارت گشایش دیده می‌شود. به خداوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگی ات ادامه بده. اطمینان داشته باش که روزهای بهتری در پیش خواهی داشت .

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما :  د  ب  آ

تعبیر : طالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری ، آن را انجام بده که برایت سودبخش است.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما :  آ  ج  د

تعبیر : هر نیت و قصدی که داری برآورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول ، ملک یا مقامی به دست می‌آوری . کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمی‌شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می‌آوری. اگر قصد انجام کاری داری دودل نباش ، آن کار را انجام بده چون به مقصود می‌رسی.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما :  د  ب  ج

تعبیر : از چیزی دلخور یا غمگین هستی . فکرش را از سرت بیرون کن . در روزی به رویت گشوده است. به زودی از یکی از خویشان سودی به تو می‌رسد. متواضع باش و تکبر را کنار بگذار . در چند روز آینده خبر خوشی به تو می رسد . اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی خودت و هم دوستان و آشنایان می‌شود . به زودی کارها بر وفق مراد تو می‌شود.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما :  د  د  ب

تعبیر : از این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود .اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از آن خواهی برد. اگر قصد انجام کار خیری داری به آن عمل کن. مراقب باش تا گناه نکنی. برای بهتر شدن کارها به خداوند توکل کن.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما :  ب  ب  ب

تعبیر : اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از سلامت و تندرستی برخوردار می‌شوی. به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت. در کار و معامله سود خوبی نصیب تو می‌شود. یکی از کسانی که به او نیکی می‌کنی به تو بدی می‌کند اما از کار خود پشیمان می‌شود ، چون غمخوار توست. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟