فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما :  ج آ‌ د

تعبیر : برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن، صبر پیشه کن تا به آن برسی. خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش. به جای تشویش، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشوده شود.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما :  د ب آ

تعبیر : طالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کارها بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : ج آ‌ د

تعبیر : برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن، صبر پیشه کن تا به آن برسی. خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش. به جای تشویش، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشوده شود.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : ج ب ج

تعبیر : طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود. خبر خوشی دریافت می کنی و به شادی و نشاط می رسی. زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت می کند. مراقب خودت باش. از پول و درآمد حرام پرهیز کن. آینده خوبی در پیش داری. با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن و اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن. با موفقیت همراه خواهد بود.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : آ د آ

تعبیر : نیت خوبی کرده ای. طالعت روشن است. غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است. از آسیب بدخواهان در امانی. اگر چیزی را از دست بدهی، از آن فایده ای نصیبت می شود. از دوست، همکار یا همسر خود راحتی می بینی. اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع می بری.مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری. اگر مسافری داری به سلامت باز می گردد. اگر قصد انجام کاری را داری، شرایط با تو موافق است و به مقصود می رسی انشا الله .

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما : ج آ ‌آ

تعبیر : به آنچه نیت کرده ای می رسی اما باید منتظر بمانی. از اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فکر بد و پول حرام دوری کن، خداوند روزی تو را به تو حواله کرده است. به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو می رسد که تغییراتی در زندگی تو به وجود می آورد. اگر در همه ی امور به خداوند توکل کنی به مقصودت می رسی.

 

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما : آ ج د

تعبیر : هر نیت و قصدی که داری بر آورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول، ملک یا مقامی به دست می آوری. کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد، موفق نمی شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری. اگر قصد انجام کاری داری ،دودل نباش ،آن کار را انجام بده چون به مقصود می رسی.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر : آینده  خوبی در انتظار توست. اگر کمی همت کنی، زندگی خوبی خواهی داشت. راه موفقیت برای تو باز است. اگر نیاز به کمک و یا حمایت کسی پیدا کنی به آن پاسخ خواهد گفت. ترفند بد خواهان را پشت سر می گذاری و به مراد و خواسته ات می رسی. در همه ی امور به خدا توکل کن.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما : ب آ ج

تعبیر : قصد و نیت بدی داری. از آن دوری کن وگرنه پشیمان می‌شوی بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما :  د ب د

تعبیر : طالع خوبی داری و به خواسته ات می رسی و روزی حلال به دستت می رسد. قدرش را بدان. سعی کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد. اگر قصد سفر دوری داری، از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد. و از کار و تلاش غفلت مکن تا به مقصود برسی انشا الله.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : ب د ج

تعبیر : به زودی مشکل ات برطرف می شود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی. چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست می آوری. اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع تو تمام می شود. اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به آن اقدام کنید. به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می شود و کارت بالا می گیرد

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : د ج د

تعبیر :طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور. مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد. در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش. تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده ای خواهی شنید و کارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید انشا الله.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟