سوزن در فال قهوه : دوست و غمخوار  - حاجت تان برآورده خواهد شد و به مرادتان خواهید رسید.

 

درخت کاج در فال قهوه : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا.

 

مورچه در فال قهوه : نشانگر پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می شوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمت.

 

چکش در فال قهوه : موفقیت در زندگی- در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید ، نگران نباشید.

 

ابر باران زا در فال قهوه :  تغییرات _ نزول برکت _ گذشتن و عبور از سختی ها.

 

پنجره باز در فال قهوه : یک گرفتاری اما با عاقبت خوش.

 

عقرب در فال قهوه : جدایی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟