سگ در فال قهوه : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

 

نهنگ در فال قهوه : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

 

زن در فال قهوه :  رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

 

چغندر در فال قهوه : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

 

جناغ در فال قهوه : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

 

باد بزن در فال قهوه :  دعوا از سر حسادت _ اختلاف همسایگی

 

دست در دست بودن در فال قهوه : رسیدن به سازگاری - توافق.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟