خانه در فال قهوه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

 

تخم مرغ در فال قهوه : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

 

خنجر در فال قهوه : گرفتاری - کسالت - از دوستان ناباب بپرهیزید.

 

شاخ در فال قهوه : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

 

 روباه در فال قهوه : فردی حیله گر و فریبنده , نابکار و دروغگو , مواظب باشید.

 

صدف در فال قهوه :  دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد.

 

خط منحنی در فال قهوه : دوستان نامناسب _ خیانت _ دسیسه

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟