زن در فال قهوه : نشانه رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

 

نهنگ در فال قهوه : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

 

پرده در فال قهوه :  کنجکاو بودن در زندگی - می خواهید از اسرار دیگران باخبر شوید.

 

حصار در فال قهوه : در بند قرار گرفتن - جای امن - چند صباحی احتیاط کنید.

 

تخت خواب در فال قهوه : گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

 

اره در فال قهوه : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

 

گلابی در فال قهوه : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی - به فکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟