لکه های روشن در فال قهوه : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

 

خط منکسر (شکسته) در فال قهوه : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

 

میز در فال قهوه : به معنی یک قرارداد و یا شرکت در یک مهمانی است.

 

بشکه در فال قهوه :  دعوت شدن به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

 

ببر در فال قهوه : دشمن دلیر و بی باک , مواظل اطرافیان تان باشید.

 

آهو در فال قهوه : سمبل باوفایی - بی گناهی - زیبایی و کمرویی - در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

 

فنجان در فال قهوه : در اثر کار و کوشش, نتیجه مطلوب به دست آوردن - هدیه و پاداش گرفتن.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟