تبر در فال قهوه : در گرفتاری ها و مشکلات خود را نبازید و مقاومت کنید تا بتوانید به موفقیت و سعادت برسید و از هیچ چیزی نهراسید.

 

ابرو در فال قهوه : فردی که ذات درست و پاکی دارد - شخصی مومن و عاری از گناه - شما شخصی  پاکدامن و مومن می باشید که بسیار به خداوند نزدیک هستید.

 

مثلث متساوی الاضلاع در فال قهوه : شرایط اقتصادی موثر و پیشرفت در کارهای مالی، به دست آوردن ارثیه و یا پول و سرمایه بزرگ،  تلاش و پشتکار .

 

شتر در فال قهوه : ثروت ماندگار - خیر و برکت و روزی فراوان.

 

صلیب در فال قهوه : مرگ یکی از دوستان یا فامیل.

 

بینی در فال قهوه : قدرت تشخیص - حس فعال.

 

تخت در فال قهوه : به سفری بزرگ می‌روید و به جاه و مقام خواهید رسید و بر دشمنان غالب می‌شوید.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟