انگور در فال قهوه : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت می‌رسد، اصراف نکنید.

 

شطرنج در فال قهوه : تهمت و دروغ، بر کسی به باطل غلبه‌کردن، به شما تهمت می‌زنند.

 

قوری در فال قهوه : خادم و خدمتگزار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید.

 

نان در فال قهوه : سمبل سرور و خوشحالی است، در حد توانایی انفاق کنید ، مالتان برکت پیدا می‌کند.

 

ابرو در فال قهوه : نیت و آراستگی و دینداری در شما به حد کمال است.

 

پول در فال قهوه : نشانه آن است که وقت و انرژی خود را از دست می دهید و از چیزی رنج می‌برید.
 

سوزن در فال قهوه : دوست و غمخوار، حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مرادتان خواهید رسید.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟