کتاب در فال قهوه : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند - هرگز او را ترک نکنید. - تحصیل _ تفکر

V (انگلیسی) در فال قهوه : نشانه پیروزی و موفقیت است.

ببر در فال قهوه : دشمن دلیر و بی باک  - مواظب روابط تان باشید.

میمون در فال قهوه : زیرکی - موذی گری _ شیطنت _ جستن از خطر

 کشتی در فال قهوه : به دست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریایی و سفری خوش - شنیدن خبری خوب.

دیگ در فال قهوه : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگزاری به افراد نیازمند و تهیدست.

کوه در فال قهوه : سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟