ماه در فال قهوه :  عشق، نامزدی، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ازدواج می کنید.

کشتی در فال قهوه : به دست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریایی و سفری خوش.

قلم در فال قهوه : رفع نگرانی - به زودی نگرانی و دلهره شما رفع خواهد شد.

صندلی در فال قهوه : (محبت و دلگرمی) - از طرف دوستان به شما محبت می شود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد.

سگ در فال قهوه : دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار.

حوض در فال قهوه : (علم و دانش) از علم و دانش زیاد بهره مند شدن، علم تان افزونی می یابد.

چشم در فال قهوه :  بینایی - چشمانی از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما هستند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟