قفل در فال قهوه :  (موانع – سد) برای رسیدن به مقصود با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید.

کلاه در فال قهوه : رسیدن به جاه و مقام - با پشتکار به مقام رسیدن، (از حیله دوستان خود را پنهان کنید).

سوسمار در فال قهوه : دشمن نادان (قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند از او دوری کنید).

ساعت در فال قهوه : نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را می دهد.

دهان در فال قهوه : سخنان نیکو و سودمند شنیدن، دلالت بر خوشی زندگی است.

چغندر در فال قهوه : (غم و اندوه و مصیبت) به غم و اندوه گرفتار می شوید ولی زود برطرف خواهد شد.

جارو در فال قهوه : خادم و خدمتکار - غم و اندوه خانه دل را پاک می کنید و برطرف می سازید.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟