میز در فال قهوه : به معنی یک قرارداد و یا شرکت در یک مهمانی است.

قیچی در فال قهوه : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

مورچه در فال قهوه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می شوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات

تبر در فال قهوه : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

حلقه گل در فال قهوه : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها.

میمون در فال قهوه : زیرکی - موذی گری _ شیطنت _ جستن از خطر

بشکه در فال قهوه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟