هواپیما در فال قهوه : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت، نشانگر راه سریعی است به سوی هدف.

نعل در فال قهوه : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست است، راه نجات برایتان باز است.

چغندر در فال قهوه : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود برطرف خواهد شد.

سگ در فال قهوه : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

دود در فال قهوه : گرفتاری - مشکلات - سختی

شاخ در فال قهوه : نشان قلبی است , معنای احساسات و عواطف انسانی را می دهد.

ساعت در فال قهوه : از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.

کلاه در فال قهوه :  با پشتکار به مقام بالا رسیدن - از حیله دوستان خود راه پنهان کنید - نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک است.

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟