فال حافظ امروز /  18 تیر ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین

photo_2019-05-25_08-24-58

هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین

نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن

که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد باید ارزش وقت را بدانید. روزهایتان را به بطالت می گذرانید. این باعث می شود که علم و دین را فراموش کنید. به یاد عهدی بیفتید که در زمان قدیم با خود و خدا بسته اید. صفای دل را در راه عشق پیدا کنید که بدون عشق باز هم عمرت به هدر می رود.

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

photo_2019-05-25_08-24-55

کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه

که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد

به پای بوس تو دست کسی رسید که او

چو آستانه بدین در همیشه سر دارد

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد به هر کسی که ظاهر عالی و خوب داشت اعتماد نکنید. حرف های زیبا و با ادب او شما را تحت تاثیر قرار ندهد. در اصل طبل توخالی است. به حرف و نصیحت کسی گوش کنید که واقعا برایتان دل می سوزاند و با تجربه تر از شماست. دلتان می خواهد به یک سفر بروید؛ برایتان خوب است.

فـال حـافـظ متولدین خرداد

photo_2019-05-25_08-24-52

فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن

که رو از شرم آن خورشید در دیوار می‌آورد

ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم

ولی می‌ریخت خون و ره بدان هنجار می‌آورد

تـعـبـیـر فال حافظ:

 فال حافظ امروز شما نشان می دهد به قولی که به خودت داده ای عمل کن وگرنه غم به شما رو می آورد. اگر این کار را کنی خانه ی دلت روشن می شود. دیگر ترسی از مشکلات نداری، قاصدی خبری برایت می آورد که در آن خبر از لطف و بخشش است. تعجب نکن از اتفاقاتی که می افتد. در اراده ی خداوند هر چیزی امکان پذیر است.

فـال حـافـظ متولدین تیر

photo_2019-05-25_08-24-48

فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک

که کس نبود که دستی از این دغا ببرد

گذار بر ظلمات است خضر راهی کو

مباد کآتش محرومی آب ما ببرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید نسیم الهی در حال وزیدن است و مشکلت مثل معجزه ای برطرف می شود. حادثه ای برایت اتفاق افتاده که حتی عقل هم عاجز از حل آن است. در تاریکی هستی که روزنه ای برای فرار پیدا نمی کنی. دلت را قوی کن. با فکر کردن به مرگ چیزی حل نمی شود. امیدوار باش.

فـال حـافـظ متولدین مرداد

photo_2019-05-25_08-24-45

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد

به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز

به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید رو به سوی خدا آورید. آن وقت دلتان آرام می گیرد و طهارت روح و روان پیدا می کنید. نماز را سر وقت بخوانید تا روزی نصیبتان شود. این اضطراب زمانی از بین می رود و به مقصودتان می رسید که عاری از گناه باشید.

فـال حـافـظ متولدین شهریور

photo_2019-05-25_08-24-41

نه هر درخت تحمل کند جفای خزان

غلام همت سروم که این قدم دارد

رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست

نهد به پای قدح هر که شش درم دارد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد تو که خودت به همه چیز واقف هستی پس چرا غصه می خوری؟ کاری نکن که احترام خودت را از دست بدهی. سرمایه ی اندک تو تبدیل به بزرگترین سرمایه ها خواهد شد. و این به خاطر تدبیر و عقل خودت است. تو از خدا طلب کن؛ او هم به تو کرم می کند.

فـال حـافـظ متولدین مهر

photo_2019-05-25_08-24-37

عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که تو بسیار یکرنگ و صادق هستی. عشقی واقعی داری اما دیگران به تو دروغ گفته اند و خود را با فریب دیگران سرگرم می کنند ولی تو صبور و عاشق بودی و به حاجات قلبی خودت می رسی و خیلی زود غصه را فراموش می کنی و روی خوشی و خوشبختی را می بینی.

فـال حـافـظ متولدین آبان

photo_2019-05-25_08-24-33

یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار

کز تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد

ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت

وان شوخ دیده بین که سر از خواب برنکرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد باید امیدوار باشی. ناامیدی علامت نرسیدن است. بالاخره یکی از نیات تو مورد قبول خداوند واقع می شود. با این غصه ای که می خوری خود را بیمار کرده ای. اطرافیان تو هم از غصه ی تو غصه می خورند. خوددار باش و امیدوار.

فـال حـافـظ متولدین آذر

photo_2019-05-25_08-24-29

دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

که باد صبح نسیم گره گشا آورد

رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد

بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید همه چیز به خیر و خوبی تمام می شود. عجله نکن. گره از کار بسته ی تو باز می شود. یک خبر خوش در راه است. منتظر باش. با شنیدن این خبر بیماری ات نیز شفا پیدا می کند ولی یادت باشد نذری که کرده ای را حتما ادا کنی.

فـال حـافـظ متولدین دی

photo_2019-05-25_08-24-25

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین

که فکری در درون ما از این بهتر نمی‌گیرد

صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند

عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی‌گیرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز  شما می گوید چرا کاری را که فقط خودت دوست داری انجام می دهی و به نظر دیگران احترام نمی گذاری؟ با این کار عاقبت خوشی نخواهی داشت. راه راست را پیش بگیر. ریا و تزویر نکن. با حکم خداوند نجنگ تا راه های موفقیت در مقابل دیدگانت روشن شود.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

photo_2019-05-25_08-24-20

مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق

راه مستانه زد و چاره مخموری کرد

نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود

آن چه با خرقه زاهد می انگوری کرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که از اینکه مژده ی رسیدن به مقصود را به تو داده اند مغرور نشو و ایمانت را از دست نده. مالت را بیخود به کسی نبخش. کمی خوددار باش به دست آوردن هر چند آسان است ولی نگه داشتن آن سخت می باشد. یک حاجت دیگر هم داری که به آن مراد هم می رسی.

فـال حـافـظ متولدین اسفند

photo_2019-05-25_08-24-06

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید در همه حال تعادل را حفظ کنید. زیاده روی در هر کاری به شما بلا می رساند. اگر می خواهید عهد و پیمان بین شما از بین نرود حد خود را حفظ کنید. در هر حال از خداوند کمک بطلبید. از دست بنده ی خدا کاری ساخته نیست.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟