آتش کوتاه در فال قهوه : نزدیک شدن به مقامی والا - در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

نوزاد در فال قهوه : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده.

کتاب در فال قهوه : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز او را ترک نکنید. - تحصیل _ تفکر

لوبیا در فال قهوه :  صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.

 قو در فال قهوه: سمبل وقار, دوستی, ایمان - به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن - ازدواج با عشق _ متانت در رفتار.

شلوار در فال قهوه : آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

مورچه در فال قهوه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می شوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟