نهنگ در فال قهوه : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل.

جام در فال قهوه : ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی.

دیوار در فال قهوه : مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

شاخ در فال قهوه : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان.

باد بزن در فال قهوه : دعوا از سر حسادت _ اختلاف همسایگی .

چراغ در فال قهوه : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

صدف در فال قهوه : دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد.

هدهد در فال قهوه : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟