ساعت 06-07 فال عطسه شما می گوید مشغول صحبت کردن هستی.

ساعت 07-08 فال عطسه شما می گوید دوستی از شما راهنمایی می خواهد.

ساعت 08-09 فال عطسه شما می گوید روزی سرشار از انرژی مثبت داری.

ساعت 09-10 فال عطسه شما می گوید حوصله شنیدن حرف را نداری.

ساعت 10-11 فال عطسه شما می گوید مشکلی ایجاد شده و حل خواهد شد.

ساعت 11-12 فال عطسه شما می گوید فردی را زود قضاوت کردی.

ساعت 12-13 فال عطسه شما می گوید به دیدار یکی از اقوام خود خواهی رفت.

ساعت 13-14 فال عطسه شما می گوید در حال انتظار هستی.

ساعت 14-15 فال عطسه شما می گوید مراقب رفتارت باش.

ساعت 15-16 فال عطسه شما می گوید با یکی از دوستانت دیدار خواهی کرد.

ساعت 16-17  فال عطسه شما می گوید افکارت خوب و زیباست.

ساعت 17-18 فال عطسه شما می گوید به حرف هایی که پشت سرت می زنند توجهی نکن.

ساعت 18-19 فال عطسه شما می گوید حرف دلت را بزن.

ساعت 19-20 فال عطسه شما می گوید مواظب اموالت باش.

ساعت 20-21 فال عطسه شما می گوید کمی با اطرافیانت مهربان تر باش.

ساعت 21- 22 فال عطسه شما می گوید از ورزش غافل نشو.

ساعت 22-23 فال عطسه شما می گوید برای اموات تان خیرات کنید.

ساعت 23- 24 فال عطسه شما می گوید از حساسیت های خود کم کنید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟