واکنش کمیسیون نام گذاری های شورای شهر تهران به اعتراض فرمانداری + متن نامه

کمیسیون نام گذاری شورای شهر تهران با ارسال نامه ای به محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران به نامه اعتراضی هیات تطبیق فرمانداری تهران در خصوص غیر قانونی خواندن نام گذاری معابری به اسم بزرگان ادبیات کودک و نوجوان ایران واکنش نشان داد. دیروز هم محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به نامه اعتراضی فرمانداری تهران خطاب به شورای شهر تهران در صحن علنی شورای شهر تهران واکنش نشان داده بود.

به گزارش رکنا، بعد از اعتراض فرمانداری تهران به نام گذاری برخی معابر تهران به نام بزرگان ادبیات کودک و نوجوان از جمله جبار باغچه‌بان، مهدی آذریزدی، صمد بهرنگی و هوشنگ مرادی کرمانی، کمیسیون نام گذاری شورای شهر با ارسال نامه ای به رئیس شورا به این اعتراض فرمانداری تهران واکنش نشان داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

نامه اعتراضی کمیسیون نام گذاری ها 1

نامه اعتراضی کمیسیون نام گذاری ها 2

نامه اعتراضی کمیسیون نام گذاری ها 3

آیا این خبر مفید بود؟