سارا و نیکا پرحاشیه ترین بازیگران دهه هشتادی ! + اسامی و عکس های بازیگران

به گزارش رکنا،در ادامه بازیگران دهه هشتادی سینما و تلویزیون را مشاهده می کنید.

بازیگران دهه هشتادی

مهدی قربانی متولد 1381


بازیگران دهه هشتادی

محمدرضا شیرخانلو متولد 1358


بازیگران دهه هشتادی

یونا تدین متولد سال 1388


بازیگران دهه هشتادی

سارا و نیکا متولد سال 1383 از پرحاشیه ترین بازیگران دهه هشتادی هستند آنها بارها جنجال آفرینی کردند تا جاییکه از سریال پایتخت بیرون گذاشته شدند.


بازیگران دهه هشتادی

مانی علیجانی متولد سال 1387


بازیگران دهه هشتادی

عرفان برزین متولد سال 1386


بازیگران دهه هشتادی

مانی رحمانی متولد 1383

آیا این خبر مفید بود؟