زیباترین دختر ایرانی با جیغ  فقر در گوشواره هایش ! + عکس

دختر بچه عشایر کوچ رو که  به درمانگاه چگنی همراه مادرش رفته بود، به دلیل زیبایی افسانه‌ای سوژه کاربران مجازی شد و این درحالی است که هیچکس متوجه فقر این خانواده و نخ هایی به جای گوشواره دخترک نشد تا دلش بلرزد.

دختربچه عشایری

دختر عشایری

دختر عشایری

آیا این خبر مفید بود؟