<![CDATA[رکنا - اخبار حوادث ایران و جهان]]> https://www.rokna.net Tue, 22 Oct 2019 09:49:49 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تجاوز بی شرمانه نامادری به پسر 14 ساله شوهرش + عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-512020 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/512020-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 رکنا: نامادری به اجبار با پسر شوهرش رابطه برقرار کرد.]]> Tue, 22 Oct 2019 03:22:59 +0000 <![CDATA[در 16 سالگی عروس صیغه ای شدم!]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-502351 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/502351-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%85
حوادث رکنا: کاش سرنوشت به گونه ای رقم می خورد که هر انسانی می توانست گذشته اش را از صفحه روزگار پاک کند به طوری که اثری از گذشته های تلخ و صحنه های آزاردهنده در مسیر زندگی اش باقی نماند اما افسوس که این کار امکان پذیر نیست. من نه تنها به خاطر گذشته تلخم همواره تحقیر می شوم بلکه به خاطر موضوعاتی که هیچ گونه دخالتی در بروز آن نداشته ام، امروز مورد سوءاستفاده قرار گرفته ام و...
]]>
Mon, 21 Oct 2019 21:14:46 +0000
<![CDATA[فروش مسکن های مرگبار در داروخانه های کشور / جنجالی که پس از 6 سال دوباره سر باز کرد]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-511625 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/511625-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF رکنا: توزیع قرص‌های استامینوفن مرگ آور در فضای مجازی بار دیگر خبرساز شد. ]]> Sun, 20 Oct 2019 15:15:50 +0000 <![CDATA[جنجال توزیع قرص‌های استامینوفن‌های مرگبار در کشور!]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-511624 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/511624-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 رکنا: توزیع قرص‌های استامینوفن مرگ آور در فضای مجازی بار دیگر خبرساز شد. ]]> Sun, 20 Oct 2019 15:01:56 +0000 <![CDATA[ازدواج مرضیه با پلنگ مشهد اول بدبختی بود ! / او من را زندانی می کرد!]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-502343 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/502343-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
حوادث رکنا: بزرگ ترین اشتباهم این بود که بعد از فوت شوهرم سه ماه به طور پنهانی به عقد موقت «عظیم» درآمدم. این در حالی بود که همین موضوع به دستاویزی برای شکنجه من...
]]>
Sat, 19 Oct 2019 18:24:32 +0000
<![CDATA[زیرکی خانم منشی باهوش، تبهکار پلید را فراری داد! + فیلم ]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-510817 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/510817-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
رکنا: زن شجاع با خلع سلاح کردن سارق مسلحی که وارد لابی هتل شده بود او را مجبور به فرار کرد.
]]>
Thu, 17 Oct 2019 17:31:41 +0000
<![CDATA[وسوسه های زن خائن برای قتل شوهر توسط پسردایی اش + عکس ها]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-510606 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/510606-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7
حوادث رکنا: پسر جوان وقتی شنید دخترعمه اش از سوی شوهرش عذاب می کشد دست به جنایت زد.
]]>
Thu, 17 Oct 2019 11:35:14 +0000
<![CDATA[ردپای عروس بیوه در مرگ مرموز مادر شوهرش / در تهران رخ داد]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-510607 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/510607-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF حوادث رکنا: عروس خانم در ماجرای مرگ مرموز مادرشوهر پیرش تحت بازجویی های جنایی قرار گرفت.]]> Thu, 17 Oct 2019 07:30:38 +0000 <![CDATA[تیکه تیکه کردن جنازه مرد طلافروش داخل بنگاه / مرتضی در تهران اعدام می شود + عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-510608 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/510608-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: مرد مصالح فروش در دسیسه ای مرد طلا فروش را به محل کارش کشاند و به طرز فجیعی او را کشت.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 21:30:00 +0000
<![CDATA[تسلیم 2 خواهر تهرانی با 5 دلیل بازپرس / مهندس شاهرخ چرا بدون لباس بود؟]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-510609 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/510609-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF
حوادث رکنا: جسد نیمه عریان مهندس دقیقاً زیر پای پنجره خانه‌اش داخل جوی آب افتاده بود، بدنش کاملاً خون‌آلود بود و آثار جراحات با چاقو روی همه اندام‌های بدنش دیده می‌شد.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 21:28:08 +0000
<![CDATA[قتل نوعروس تهرانی در یک قدمی روز جشن + عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-510604 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/510604-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: تازه دامادی قبل از برگزاری مراسم ازدواج، همسرش را به قتل رساند.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 21:13:03 +0000
<![CDATA[دردسر صیغه خواندن شفاهی پسرخاله برای دختر خاله اش / نسرین به دادگاه پناه برد ولی..!]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-502356 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/502356-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C
حوادث رکنا: امید در حالی پشت میز محاکمه در دادگاه کیفری قرار گرفت که دختر خاله اش مدعی بود دو سال با او رابطه شوم داشته است.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:05:46 +0000
<![CDATA[بریدن گلوی 2 زن توسط پسر 17 ساله تهرانی در خانه فساد!+ عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-510404 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/510404-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: پسر نوجوان که در جنایتی فجیع دو زن را در خانه فساد کشته و گلوی آن ها را بریده بود به زودی محاکمه می شود.رسیدگی به این پرونده از شهریور سال 97 به دنبال تماس مرد جوانی با پلیس آغاز شد.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 06:07:11 +0000
<![CDATA[2 عروس صیغه ای از همخوابی با مردان سرشناس فیلمبرداری می کردند و ...]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-502349 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/502349-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
رکنا: پلیس فتا اعضای یک باند حرفه‌ای را که با شگردی کثیف از طعمه‌هایشان اخاذی می‌کردند، دستگیر کرد.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 03:15:32 +0000
<![CDATA[قتل دوست خائن در شهرری / جواد زن بی نوایم را آزار می داد + عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509637 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509637-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: مرد جوان دوست صمیمی اش را که با او قسم برادری خورده بود کشت و جسدش را به آتش کشید.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 05:12:08 +0000
<![CDATA[همخوابی زن خائن با مرد صاحبخانه / وقتی شوهرم سعید نبود او را به خلوتم می بردم!]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509609 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509609-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%85
حوادث رکنا: او شب ها تا دیروقت کار می کرد و وقتی به خانه می آمد از شدت خستگی، نای حرف زدن هم نداشت. این داستان چهار سال زندگی مشترک من و سعید است. حتی روزهای تعطیل...
]]>
Sat, 12 Oct 2019 19:00:22 +0000
<![CDATA[مرگ تلخ 2 زائر ایرانی اربعین + اسامی]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509478 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509478-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
حوادث رکنا : معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از مرگ 2 زائر ایرانی بر اثر سقوط از ارتفاع و ایست قلبی در 2 شهر مقدس کربلای معلی و کاظمین خبر داد.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 09:28:02 +0000
<![CDATA[این 7 مرد 11 هزار زن و مرد ایرانی را در اربعین سرگردان کردند + عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509360 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509360-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: حکم زندان هفت مرد که با تشکیل یک شبکه ،اقدام به جعل 11هزار ویزا کرده بودند در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 05:31:01 +0000
<![CDATA[دختر با غیرت رییس تعمیرگاه را در تهران کشت / راز فری طلا چه بود؟ + عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509361 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509361-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: یک تعمیرگاه دار تهرانی به طرز مرموزی به قتل رسید .
]]>
Sat, 12 Oct 2019 04:50:52 +0000
<![CDATA[نقشه وحشتناک پدر شکنجه گر برای مادر نازنین زهرا 3 ساله / در مرند رخ داد + فیلم و عکس 16+]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509359 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509359-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: پدر شکنجه گر که با اقدام وحشتناکی در مرند جنجال به پا کرده بود کینه عجیبی به دل داشت.
]]>
Fri, 11 Oct 2019 20:28:23 +0000
<![CDATA[جنایت در سناریوی وحشتناک شیطان پایتخت]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509358 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509358-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
حوادث رکنا: مرد شیطان صفت که در سناریوهای سیاه 20 کودک را هدف نیت شوم خود قرار داده بود راز مخوف دیگری داشت.
]]>
Fri, 11 Oct 2019 20:27:42 +0000
<![CDATA[نقشه کثیف شوهر صیغه ای برای یک دختر 17 ساله / بهاره رفتار ناجوری داشت]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-502350 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/502350-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
حوادث رکنا: با این کارهای زشت فقط می خواستم عقده های روانی ام را تخلیه کنم. در واقع قصد داشتم توجه همسر صیغه ای ام را که 20 سال با یکدیگر اختلاف سنی داشتیم به سوی خودم جلب کنم یا به قول معروف برای خود شیرینی دست به کارهایی زدم که آخر آن به میله های زندان رسید و...
]]>
Fri, 11 Oct 2019 12:20:37 +0000
<![CDATA[تجاوز وحشتناک به دختر 22 ساله شیرازی در خانه دانشجویی / مرد همسایه خیلی کثیف بود]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-504422 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/504422-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF
حوادث رکنا: ماجرای تجاوز جنسی پسر جوان تهرانی به دختر شیرازی 22 ساله پولدار با نقشه طراحی شده در حمام خانه مجردی را در ادامه می‌خوانید. دختر جوان بعد از تجاوز به پلیس مراجعه کرد و ماجرا را اینطور توضیح داد.
]]>
Fri, 11 Oct 2019 03:54:47 +0000
<![CDATA[تجاوز شوهر صیغه ای مادر به دختر جوان / با چاقو وارد اتاق مهری شد و ...]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-502347 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/502347-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
حوادث رکنا: دختر جوان وقتی در خیابان های سرگردان بود، توسط پلیس بازداشت شد. این دختر گفت از خانه گریخته است چون مادرش به عقد موقت پسر جوانی هم سن او درآمده است.
]]>
Thu, 10 Oct 2019 18:58:59 +0000
<![CDATA[دسیسه یک زن برای قتل خواهر مطلقه / خدیجه لباس های لیلا را درآورده بود!]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509028 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509028-%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF حوادث رکنا: ساعت یک ظهر به بازپرس گزارش شد، زنی در خانه‌اش واقع در خیابان معلم تهران به قتل رسیده است. بازپرس 20 دقیقه بعد به خانه لیلا در طبقه سوم ساختمان وارد شد! همه اثاثیه در هم پیچیده بودند و هیچ چیزی سر جای خودش نبود.]]> Thu, 10 Oct 2019 08:25:27 +0000 <![CDATA[پری 14 ساله 20 روز در زیر زمین اسیر خواسته های شیطان بود !+ عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509027 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509027-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: پسری که دختر نوجوان را 20 روز در زیرزمین خانه اش تسلیم نیت شیطانی خود کرده بود، از او خواستگاری کرد.
]]>
Thu, 10 Oct 2019 05:59:48 +0000
<![CDATA[اقدام پلید زن خائن با پسر دانشجوی تهرانی / او نگفته بود شوهر دارد + عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509026 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509026-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: پسر دانشجو به خاطر دوستی پنهانی با زنی جوان، شوهر وی را کشت.
]]>
Thu, 10 Oct 2019 04:04:26 +0000
<![CDATA[در دام هوس!]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509048 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509048-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B3 حوادث رکنا: هوس چشمانم را کور کرده بود، با آن که عروس و داماد داشتم عاشق دختری شدم که با تیزهوشی هایش وضعیت مالی شرکتم را دگرگون کرد اما این دلباختگی عاطفی در حالی زندگی ام را از هم پاشید و رسوای خاص و عام شدم که ...]]> Wed, 09 Oct 2019 20:51:43 +0000 <![CDATA[انکار نخ نما در صحنه جنایت!]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509047 /بخش-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/509047-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA
رکنا: متهم به قتل 34 ساله ای که جوان بی گناه تهرانی را در یک نزاع وحشتناک شبانه به آغوش مرگ فرستاده است، هنگام بازسازی صحنه جنایت در حالی ارتکاب قتل را به طور نخ نما انکار کرد که همه شواهد و تحقیقات گسترده نشان می دهد وی ضربات مرگبار چاقو را بر پیکر مهمان تهرانی وارد کرده است.
]]>
Wed, 09 Oct 2019 20:50:21 +0000
<![CDATA[تحریم ها از من دزد ساخت ! / اعتراف عجیب تبهکار 35 ساله + عکس]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-509025 /بخش-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-33/509025-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
حوادث رکنا: دزد جوان که تنها سه ماه برای زندگی اش وقت دارد، با حضور در دفاتر آژانس هواپیمایی دست به سرقت میلیونی می زد.
]]>
Wed, 09 Oct 2019 20:39:26 +0000