پاسخ رهبر معظم انقلاب به پرسشی در مورد طراحی لباس بانوان و مد

رهبر معظم انقلاب به پرسشی در مورد طراحی لباس بانوان و مد پاسخ گفته اند. این پرسش از رهبر معظم انقلاب در قالب یک استفتا مطرح شده است. رهبر معظم انقلاب در این پرسش و پاسخ حضور در شغل مد و لباس را فی نفسه مجاز دانسته اند. رهبر معظم انقلاب البته تاکید داشته اند که طراحان نباید از طرح هایی استفاده کنند که برگرفته از فرهنگ منحط غرب است.

متن پرسش و پاسخ مطرح شده به این شرح است:

«سؤال: شغل من طراحی و فروش لباس بانوان است، آیا این شغل که مربوط به سبک و مد میشه از نظر شرعی اشکال دارد؟

جواب: فی نفسه اشکال ندارد، ولی نباید طرح هایی را که برگرفته از فرهنگ منحط غرب است و با حیاء و عفت عمومی منافات دارد، ترویج کنید.»

آیا این خبر مفید بود؟