این موجود ترسناک چیست؟

شپش ها حشرات شش پای بدون بال هستند. آن‌ها از خون میزبان خود تغذیه می‌کنند.

به گزارش رکنا، عکسی متفاوت و خاص از یک شپش را مشاهده کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟