مرگ برای این مرد خواب آلود برنامه ریزی کرده بود!

اون روز صبح نیم‌ساعتی دیرتر از همیشه از خواب بیدار شده بود و این اتفاق به معنی این بود که نیم‌ساعتی دیرتر می‌رسید به محل کارش.

به گزارش رکنا،در حالی که صبح روز قبل مدیر شرکتی که توش استخدام شده بود، بهش تاکید کرده بود سر وقت بیاد و مشغول کار بشه، به خاطر همین با عجله و بدون اینکه حتی یک چای بخوره یا اینکه به سر و وضع خودش برسه لباس‌هاش رو پوشید و از خونه زد بیرون. به‌سرعت خودش رو رسوند به ماشینش و بدون اینکه بذاره ماشین گرم بشه، راه افتاد، اما وقتی خواست در پارکینگ که اتوماتیک بود و با یک دکمه کنترل از راه دور باز می‌شد رو باز کنه، متوجه شد سیستم در خراب شده و هر قدر سعی کرد موفق نشد بازش کنه. این شد که دوباره ماشینش رو پارک کرد و با عجله از خونه دوید بیرون و کنار خیابون ایستاد. وقتی نگاهش به اولین تاکسی در حال رد شدن از اون خیابون افتاد، فریاد زد دربست و سوار اون ماشین شد. اما دو تا چهارراه پایین‌تر یکی از چرخ‌های اون تاکسی پنچر شد و مجبور شد پیاده بشه و ماشین دیگه‌ای بگیره.حسابی اعصابش ریخته بود به هم و نمی‌فهمید چرا همه‌چیز دست به دست هم داده تا دیر به محل کارش برسه. وقتی کمی جلوتر رفتن و گیر کردن توی ترافیک شدیدی که به خاطر خراب شدن چراغ راهنمایی سر چهارراه اتفاق افتاده بود، دیگه سعی کرد به چیزی فکر نکنه، چون هیچ کاری از دستش ساخته نبود و فکر کردن فقط اعصابش رو به هم می‌ریخت، ولی 20 دقیقه بعد وقتی وارد اتوبان شد، متوجه شد ترافیک شدیدی که پیش اومده بود، به خاطر یک تصادف شدید بوده. توی اون تصادف 3 نفر جا در‌جا مرده بودن و وقتی از حرف‌های مردم فهمید که دقیقا چه زمانی اون دو تا ماشین با هم تصادف کردن به فکر فرورفت و از اینکه خواب مونده بود، خوشحال شد، چون هر روز صبح دقیقا همون ساعت از اون قسمت از اتوبان رد می‌شد و با خودش فکر کرد اگه خواب نمی‌موند امکان داشت یکی از قربانی‌های تصادف اون روز باشه. نفس عمیقی کشید و چشم‌هاش رو بست و منتظر شد برسه به شرکت و وقتی رسید در کمال آرامش رفت و نشست پشت میز کارش و چندین‌بار اتفاقات اون روز رو توی ذهنش مرور کرد، اما بنده‌خدا نمی‌دونست تمام اون اتفاق‌ها پیش اومده تا درست راس ساعت 2 بعدازظهر، زمانی که برای خوردن ناهار از شرکت میره بیرون، یک موتوری بهش بزنه و از زندگی اخراجش کنه.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟