داستانک "دلقک"

آن شب هیچکس نخندید حتی لبخند زورکی هم نزد. از حرکات موزون بندبازها روی طناب باریک فریاد نزد. تعجب نکرد. از شیرین‌کاری‌های ژانگولرها خوشش نیامد. از نعره شیری که از حلقه آتش پرید نترسید.

از وحشت سرجایش میخکوب نشد. هیچکس قلبش از هیجان زیاد از جا کنده نشد.

موقع ترک سالن هم تماشاچیان غمگین بودند سرهای همه پایین بود. آن شب دلقک سیرک در پرده اول برای تماشاچیان یک دل سیر گریه کرده بود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

0930---6434

آیا این خبر مفید بود؟