11 شهریور سال 94 صدای باز ماندن شیر آب همسایه طبقه بالایی ساکنان خانه‌ای در جنوب تهران را مشکوک کرد و باعث شد که آنها با صاحبخانه تماس بگیرند. مرد صاحبخانه که مدتی قبل خانه‌اش را به مرد 50 ساله‌ای اجاره داده بود با مستأجرش تماس گرفت اما وقتی جوابی نشنید با کلیدی که داشت وارد خانه شد. ولی به محض ورود با جسد مستأجرش داخل حمام مواجه شد. موضوع بلافاصله به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق اعلام شد. در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که مرد میانسال به خاطر گازگرفتگی جان خود را از دست داده است. بدین ترتیب به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران کارشناسان اداره گاز به بررسی علت حادثه پرداخته و مشخص شد به خاطر انشعابات نادرست آبگرمکن این گاز گرفتگی رخ داده است. پرونده برای معلوم شدن مقصر به کمیسیون کارشناسان رسمی دادگستری سپرده شد. در بررسی‌های اولیه 20 درصد مستأجر و 80 درصد صاحب خانه مقصر این حادثه شناخته شد. اما با اعتراض دختر مرد میانسال دوباره کمیسیونی در این رابطه تشکیل شد و درنهایت کمیسیون 9 نفره اعلام کرد که صاحب خانه 100 درصد در مرگ مستأجرش مقصر است. بنابراین دادگاه وی را به پرداخت دیه به خانواده وی محکوم کرد و باتوجه به اینکه مرد میانسال در ماه حرام فوت کرده بود میزان دیه او دو برابر بود. اما دختر جوان به شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران رفت و گفت که فقط به خاطر رضای خدا بخشش دیه را انجام داده است. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟