هفت تیر کشی مردان بد به خاطر نمک سیب زمینی سرخ کرده + عکس

نمک سیب زمینی درگیری مسلحانه ای را در رستوران رقم زد . بنا به گزارش پلیس تگزاس دو مرد جوانی که برای کم بودن نمک سیب زمینی سرخ کرده به روی گارسون و صاحب رستوران مک دونالد اسلحه کشیده بودند بازداشت شدند.

درگیری به خاطر نمک سیب زمینی

به گزارش گروه ترجمه رکنا، گزارش های پلیس نشان می دهد متهمان از مجرمان سابقه دار بوده و با آزادی مشروط از زندان آزاد شده بودند این دو پس از سفارش غذا در رستوران مک دونالد با گارسون و صاحب رستوران بر سر کم بودن نمک سیب زمینی سرخ کرده جرو بحث کرده وبه روی آنها اسلحه کشیدند .

گفتنی است که ماموران پلیس این دو مجرم را شناسایی و بازداشت کردند.

آیا این خبر مفید بود؟