ماجرای ترور ناموفق شهید محسن فخری زاده در سال 87

عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: این ترور محسن فخری زاده در آستانه دهمین سال ترور بنده و شهید شهریاری بود؛ در سال 87 دشمن تیم ترور برای ایشان فرستاده بود ولی با درایت نیروهای امنیتی خنثی شد.
در این مدت دشمن برای ترور این شهید کار می‌کرد و وی را یکی از دانشمندان کلیدی در صنعت هسته‌ای می‌دانست.
دشمنان حدود 15سال دنبال ترور ایشان بودند و از این هدف دست برنداشتند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟