حادثه مذکور برخورد شدید پژو پارس با جدول وسط بلوار و در نهایت با کامیون ایسزو متوقف شده در آن مکان بوده که در آن متاسفانه یک خانم جوان بنام ش. ع ۳۰ ساله اهل بوکان در دم فوت کرده و دو خانم دیگر نیز زخمی به بیمارستان انتقال داده شدند که گفته می شود یکی از آنان نیز در وضعیت مطلوبی بسر نمی برد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟