به گزارش رکنا ، فرضیه ای میان برخی از دانشمندان وجود دارد که در آن به صاف بودن زمین اشاره شده است و آنها معتقدند کره زمین گرد نیست. بنا به چنین فرضیه ای جهان انتها دارد و برخی مدعی اند که یخ های قطبی پایان دنیا بوده و دیواری میان زمین و فضا هستند.
البته چنین نظریه هایی تاکنون به مرحله اثبات نرسیده و نمی توان آنها را در مبنای واقعیت‌های جهان قرار داد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟