به گزارش رکنا ترامپ که روی موضوع استیضاح توسط دموکراتها بحث کرده بود، روی ورقه‌اش نوشته شده بود: آنها می خواهند مرا با قوانینی که خودشان تصویب کردند، استیضاح کنند و دموکراتها دستاوردی نداشتند.
ترامپ به جای نوشتن accomplishments نوشته بود: achomplishments برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟