به گزارش خلیج نیوز، دانش‌آموزان موفق شدند با این کار جمعی دو رکورد گینس را به نام خود ثبت کنند. این دانش‌آموزان در مدرسه بین المللی هندی در شهر شارجه تحصیل می‌کنند .آنها با دقت و نظم اشکال را بوجود آوردند. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟