چند دُز هر کدام از واکسن های کرونا در ایران تزریق شده است؟

به گزارش رکنا، مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمار تجمعی واکسیناسیون کرونا را از ابتدا تا ۷ مهر  ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام کرد:

اسپوتنیک نوبت اول: ۴۸۶۶۶۸

اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۸۴۰۸۴

سینوفارم نوبت اول: ۲۹۸۶۲۷۲۱

سینو فارم نوبت دوم: ۱۲۲۰۵۸۰۸

بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹

بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

آسترازنکا نوبت اول: ۴۳۲۶۷۳۳

آسترازنکا نوبت دوم: ۱۶۴۱۴۶۹

برکت نوبت اول: ۳۰۱۳۱۹۹

برکت نوبت دوم: ۱۷۷۵۳۷۲

مجموع نوبت اول: ۳۷۷۴۸۷۱۰

مجموع نوبت دوم: ۱۶۰۶۰۹۵۱

کل واکسن تزریق شده:  ۵۳۸۰۹۶۶۱

آیا این خبر مفید بود؟