ثبت نام واکسیناسیون کرونا خانواده کادر درمان آغاز شد + جزئیات

واکسیناسیون کرونا مهمترین راهکار پیشگیری از همه گیری این ویروس محسوب می شود. تا اوایل مرداد گروه های شغلی بسیار پرخطر و سالمندان در اولویت واکسیناسیون کرونا قرار داشتند، اما بیش از یک ماه است که واکسیناسیون کرونا برای گروه های شغلی اولویت بندی شده توسط وزارت بهداشت آغاز شده است. همچنین واکسیناسیون کرونا هم اکنون برای افراد 50 ساله به بالا انجام می شود. به زودی قرار است واکسیناسیون کرونا برای خانواده کادر درمان نیز آغاز شود.

به گزارش رکنا، براساس اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، ثبت نام اعضای خانواده اعضای سازمان نظام پزشکی برای واکسیناسیون کرونا آغاز شد. اعضای سازمان می توانند با مراجعه به داشبورد شخصی خود ثبت نام کنند.

با توجه به درنظر گرفته شدن اولویت برای اعضای خانواده کادر درمان جهت واکسیناسیون کرونا اعضای سازمان نظام پزشکی می توانند با مراجعه به داشبورد شخصی ثبت نام کنند.

روند ثبت نام این گونه است که اعضای سازمان می توانند با مراجعه به سایت سازمان و قسمت ورود اعضا با وارد کردن شماره نظام پزشکی خود وارد قسمت داشبورد شخصی خود شوند و در قسمت خدمات من و از گزینه ثبت نام اعضای خانواده استفاده کرده و اعضای خانواده خود را ثبت نام کنند.

قابل ذکر آنکه براساس آئین نامه درنظر گرفته شده اعضای مجرد و متاهل سازمان به صورت متفاوت می توانند افراد متفاوتی را ثبت نام کنند. برای مثال اعضای متاهل می توانند همسر و فرزندان بالای هجده سال خود را ثبت نام کنند و نمی توانند پدر و مادر خود را ثبت نام کنند.

آیا این خبر مفید بود؟