قیمت کله پاچه 99
قیمت کله پاچه / قیمت انواع کله پاچه در طباخی ها به شرح زیر است:

کله پاچه (پرسی)

یک عدد زبان، دو عدد پاچه، بناگوش، یک پرس گوشت لخم، یک عدد چشم، نصف مغز، نان سنگک
۱۴۵،۰۰۰ تومان

کله پاچه (یک دست کامل)

یک عدد زبان، گوشت لخم، یک عدد مغز، یک جفت چشم، دو عدد بناگوش، چهار عدد پاچه نیم لیتر آب گوشت، نان سنگک
۱۸۵،۰۰۰ تومان

دست کامل بدون پاچه

یک عدد مغز، دو عدد بناگوش، دو عدد چشم، یک پرس گوشت لخم، یک عدد زبان، نیم لتر آب گوشت، نان سنگک
۱۴۵،۰۰۰ تومان

زبان و بناگوش (پرسی)

یک عدد زبان، بناگوش کامل، نان سنگک
۶۳،۰۰۰ تومان

گوشت (پرسی)

یک پرس گوشت لخم، بناگوش کامل، نان سنگک
۶۱،۰۰۰ تومان

بناگوش کامل

بناگوش، بیخ گوش (یک طرف صورت کامل)
۳۰،۰۰۰ تومان

گوشت لخم

گوشت لخم (دو عدد ماهیچه فک)، نان سنگک
۳۲،۰۰۰ تومان

معجون

یک عدد چشم، نصف مغز، یک عدد پاچه، نصف بناگوش (میکس شده)، نان سنگک
۴۳،۰۰۰ تومان

مغز

یک عدد مغز گوسفندی، نان سنگک
۲۸،۰۰۰ تومان

نصف مغز

نصف یک عدد مغز گوسفندی، نان سنگک
۱۵،۰۰۰ تومان

زبان

یک عدد زبان گوسفندی، نان سنگک
۳۵،۰۰۰ تومان

پاچه

یک عدد پاچه گوسفندی، نان سنگک
۱۶،۰۰۰ تومان

چشم

یک عدد چشم گوسفندی، نان سنگک
۷،۵۰۰ تومان

بیخ گوش

بیخ گوش، نان سنگک
۷،۰۰۰ تومان

آب گوشت ساده

نیم لیتر آب گوشت
۵،۰۰۰ تومان

آبگوشت با مغز

آب گوشت، نصف مغز گوسفندی (میکس شده)، نان سنگک
۱۹،۰۰۰ تومان

آبگوشت با مغز کامل

آبگوشت، یک عدد مغز کامل گوسفند (میکس شده)، نان سنگک
۳۰،۰۰۰ تومان

سیراب شیردان (پرسی)

یک پرس سیراب شیردان گوسفندی، 250 میلی لیتر آبگوشت، نان سنگک
۳۲،۰۰۰ تومان

سیراب شیردان (یک دست کامل)

یک دست سیراب شیردان گوسفندی، نیم لیتر آبگوشت، نان سنگک
۶۲،۰۰۰ تومان

سیرابی مغز

یک پرس سیراب شیردان در آب مغز، نان سنگک
۴۲،۰۰۰ تومان

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟