وی در توضیح این عکس نوشت :

 ثبت شد در اردیبهشتی از زیباترین ماه‌های سال، به تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۰ باشد که بماناد به دوستی، معرفت و عشق.

 

آیا این خبر مفید بود؟