قیمت پراید / مدل های مختلف

ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو  مهشود است؛ به طوری که می توان نسبت به خرید پراید ۱۳۱ در تهران و با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان اقدام کرد.

به گزارش رکنا، برای خرید پراید ۱۳۱ در شهرهای مختلف با بین ۱۰۴ تا ۱۰۸ میلیون تومان هزینه کرد و خرید پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ نیز هزینه ای بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان دارد.

نکته جالب توجه در بازار، عرضه پرایدهای ۱۱۱ صفرکیلومتر مدل ۹۸ به بازار است که قیمتی بین ۱۰۹ تا ۱۱۵ میلیون تومان دارند.

حداقل قیمت پراید وانت ۱۵۱ در شهرهای مختلف ۱۰۷ میلیون و حداکثر ۱۱۵ میلیون تومان است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

قیمت پراید در شهرهای مختلف

نوع و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

قائم شهر

۱۰۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

شاهین دژ

۱۰۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

سلماس

۱۰۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

گنبد کاووس

۱۰۹ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

بوکان

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۰۴ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

خرم آباد

۱۰۷ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

تنکابن

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

ساری

۱۲۱ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

اراک

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

قائم شهر

۱۰۷ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

مرودشت

۱۰۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

ساری

۱۲۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

آمل

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

بهنمیر

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

مشهد

۱۰۹ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

بستک هرمزگان

۱۱۱ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

شهرری

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

همدان

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

آمل

۱۱۲ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

تهران

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

همدان

۱۰۷ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

قزوین

۱۱۳ میلیون

 

آیا این خبر مفید بود؟