متقاضیان خرید این سکه مراقب باشند

به گزارش رکنا، حباب هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امامی، به ۵۶۵ هزار تومان رسیده است. قیمت این قطعه از سکه در بازار در مرز ۱۲ میلیون تومان قرار دارد.

پایین‌ترین حباب سکه به سکه تمام بهار آزادی طرح جدید تعلق دارد. هر قطعه از این سکه حبابی برابر با ۶۴ هزار تومان را داراست . قیمت این سکه در بازار امروز ۱۱ میلیون و ۵۵۴ هزار تومان گزارش شد.

حباب نیم سکه در حالی به ۵۹۶ هزار تومان رسیده است که بهای فروش این قطعه سکه در بازار ۶ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان است.همچنین ربع سکه که قیمتی برابر با ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان دارد، با حبابی به بزرگی یک میلیون و ۴۱۸ تومان روبروست. این بدان معنی است که خریدار رقمی برابر با یک میلیون و چهارصد هزار تومان بیش از ارزش ذاتی این سکه برای خرید آن می‌پردازد.

حباب سکه گرمی نیز در محدوده ۹۵۰ هزار تومان گزارش می‌شود.قیمت این سکه در بازار ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان بود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟