میزان عیدی کارگران در سال 99 مشخص شد + جزئیات

عیدی کارگران در سال 99 / براساس قانون، میزان عیدی پرداختی به کارگران شامل یک حداقل و یک حداکثر است که براساس پایه دستمزد کارگری مشخص می‌شود.

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال 99

براساس این فرمول، حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی ، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

پرداخت عیدی کمتر از 3 میلیون و 800 تومان غیرقانونی است / کارگران شکایت کنند

بنابراین امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت. هر نوع پرداختی کمتر از این ، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟