براساس قیمت بازار؛

رکنا:قیمت ، ماهی سفید دریایی با قیمت 22 هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت ماهیان تازه دریای شمال ،به شرح زیر است:

نام محصول

قیمت ( تومان )

اردک ماهی

به دلیل ممنوعیت صید نرخی ندارد

سفید دریایی ( بالای 900 گرم )

22,000

سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم )

19,000

سفید دریایی ( 500 تا 700 گرم )

16,000

سوف ( بالای 800 گرم )

22,000

سوف ( 400 تا 800 گرم )

17,000

سیم

5,500

کفال ( بالای 900 گرم )

21,500

کفال ( 600 تا 900 گرم )

18,500

کفال ( 300 تا 600 گرم )

14,000

کیلکا

3,800

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 اخبار مرتبط

ارسال نظر