رکنا: قیمت تلویزیون های ال جی در تاریخ 21 دی ماه به شرح زیر است:

لیست قیمت تلویزیون‌های ال‌جی (LG TV)

 

LG LED 47LB56100GI تلویزیون

2,670,000

LG LED 42LB65200 تلویزیون

2,700,000

LG LED 47LB67000 تلویزیون

3,814,000

LG LED 32LB55100 تلویزیون

1,218,000

LG LED 60LB56100GI تلویزیون

4,530,000

 تلویزیون LG LED 42LB67000 2,890,000
 تلویزیون LG Plasma 50PN45000 2,019,000
تلویزیون LG LED 47LN54000 2,539,000
تلویزیون LG LED 49LB55100B 2,790,000
تلویزیون LG LED 42LB55200 1,980,000
تلویزیون LG LED 47LB65000 3,160,000
تلویزیون LG LED 55LB67000 4,430,000
تلویزیون LG LED 55LA96000 6,430,000
تلویزیون LG LED 39LN54200 1,240,000
تلویزیون LG LED 32LN54200 1,020,000
تلویزیون LG LED 42LN57000 2,100,000
تلویزیون LG LED 55LA74000 5,280,000
تلویزیون LG Plasma 50PA49000 2,618,000
تلویزیون LG Plasma 42PN45000 1,433,000
تلویزیون LG Plasma 60PN65000 3,448,000
تلویزیون LG Plasma 50PB56000GI 1,920,000
تلویزیون LG LED 42LM58000 2,642,000
تلویزیون LG LED 32LM58000 1,721,000
تلویزیون LG LED 47LM58000 3,555,000
تلویزیون LG LED 55LM58000 4,345,000
تلویزیون LG LED 32LS57000 1,610,000
تلویزیون LG LED 47LN57000 2,783,000
تلویزیون LG LED 47LS57000 3,559,000
تلویزیون LG LED 32LN57000 1,385,000
تلویزیون LG LED 47LN6150 2,892,000
تلویزیون LG LED 42LB58200GL 2,087,000
تلویزیون LG LED 47LV35000 2,500,000
تلویزیون LG LED 28MA530D 900,000
تلویزیون LG LED 22MA530D 774,000
تلویزیون LG LED 42LS34000 2,019,000
تلویزیون LG LED 55LA96500GI 8,774,000
تلویزیون LG LED UHD 84LM96000 40,120,000
تلویزیون LG LED UHD 55UB85000GI 6,500,000
تلویزیون LG LED UHD 65UC97000 11,500,000
تلویزیون LG LED 50LB58200 2,900,000
تلویزیون LG LED 24MT45000 830,000
تلویزیون LG LED 29MT45000 950,000
تلویزیون LG LED 32LB56100 1,200,000
تلویزیون LG LED 42LB62300 2,000,000
تلویزیون LG LED 49LB62300 2,600,000
تلویزیون LG LED 49UB83000 4,000,000
تلویزیون LG LED 55UB83000 5,500,000
تلویزیون LG LED 65UB98000 12,900,000
تلویزیون LG LED 55UF85000GI 6,420,000
تلویزیون LG LED 65UF85000GI 11,770,000
تلویزیون LG LED 55UG87000GI 7,700,000
تلویزیون LG LED 65UG87000Gi 11,230,000
تلویزیون LG LED 55UF86000GI 7,400,000
تلویزیون LG LED 65UF86000GI 12,000,000
تلویزیون LG LED 42LF65000GI 2,460,000
تلویزیون LG LED 55LF65000GI 4,000,000
تلویزیون LG LED 55UF68000GI 4,270,000
تلویزیون LG LED 55UF68000GI 4,100,000
تلویزیون LG LED 49LH54100GI 2,400,000
تلویزیون LG LED 49LH62000GI 2,500,000
تلویزیون LG LED 49LH51300GI 2,200,000
تلویزیون LG LED 43LH60200GI 2,100,000
تلویزیون LG LED 55LH60000GI 4,000,000
تلویزیون LG LED 43LH59000GI 2,000,000
تلویزیون LG LED 43LH54100GI 1,800,000

 اخبار مرتبط

ارسال نظر