رکنا: قیمت مسکن منطقه ده تهران در تارخ 21 دی ماه به شرح زیر است:

قیمت مسکن منطقه ده تهران

رودکی جنوبی 17 ۶,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهید عظیمی نوساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
بریانک نوساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
مالک اشتر نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
آذربایجان نوساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
رودکی جنوبی نوساز ۳,۶۰۰,۰۰۰

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 اخبار مرتبط

ارسال نظر