رکنا : آخرین نرخ سکه طاا ی بهار آزادی و طلا در بازار ، امروز شنبه 18 دی ماه به شرح زیر است :

سکه تمام بهار آزادی                                         1/140/000 تومان

سکه بهار طرح امامی                                       1/178/000 

نیم سکه بهار آزادی                                          60/5000     

ربع سکه بهار                                                    320/000     

سکه طلای یک گرمی                                       205/000      

طلای 18 عیار                                                  141/1400    

یک مثقال طلای 18 عیار                                  4/949/000اخبار مرتبط

ارسال نظر