انتقال آب از کوه‌های هزارمسجد به مشهد عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، اکبر شهابی رئیس گروه مطالعات طرح‌های سد و شبکه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: قرار است آب کوه های هزار مسجد از طریق سد‌های قره تیکان و چهچهه با اجرای ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال به مشهد منتقل شود.

او با اشاره به برگزاری نشست مجازی بررسی ابعاد طرح انتقال آب از هزارمسجد افزود: سابقه مطالعات طرح انتقال آب از رشته کوه‌های هزارمسجد به مشهد به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل بازمی‌گردد.

رئیس گروه مطالعات طرح‌های سد و شبکه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: مطالعات طرح در سال ۹۲ از سوی شرکت مشاور «مهاب قدس» انجام و منجر به مصوباتی در سال ۹۶ شد و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مطالعات بازنگری خط قبلی انجام و مسیر جدیدی برای خط انتقال با عوارض کمتر زیست محیطی، فنی و اقتصادی، استخراج شد.

شهابی بیان کرد: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در اجرای خط انتقال آب از سد ابیورد تا سد قره تیکان ورود نکرده است و این اقدامات از طریق شرکت سرمایه گذاری مشترک بین شرکت‌های آب و فاضلاب مشهد و آب منطقه‌ای خراسان صورت می‌گیرد.

حامد مقدس مشاور فنی شرکت مهار آب نیز در این خصوص گفت: خط انتقال آب از کوه‌های هزارمسجد به مشهد دارای ۲ بخش قره تیکان- چهچهه و ابیورد به کلات است که در خصوص بخش اول تخصیص اعتبار و مجوز‌ها گرفته شده و اعتبارات و مجوز‌های بخش دوم شامل ابیورد به کلات نیز در حال انجام است.

او با اشاره به اینکه با اجرای طرح انتقال آب شرب از قره تیکان - چهچهه به مشهد، پنج میلیون مترمکعب آن به بخش شرب تخصیص خواهد یافت، افزود: منطقه قره تیکان- چهچهه از نظر بافت و تراکم جمعیتی تفاوت زیادی با منطقه ابیورد - کلات دارد و طبیعتا مسائل زیست محیطی کمتری گریبانگیر پروژه است.

آیا این خبر مفید بود؟