چهره ها کدخبر: 995 ارسال پرینت 84

رکنا: شهاب حسینی در صفحه اینستاگرام خود شعری از شاعر معاصر رحیم یوسفی را منتشر کرد.

متن این شعر بدین گونه است:

روبروی من
اگر می ایستادی
و دست هایت را
به سویم باز می کردی
آن وقت،
آغوشت
شبیه کوچه ای بن بست می شد
به نام "بن بست آرامش"
و قلبت
شبیه خانه ای در انتهای کوچه،
که هیچ وقت
دری به رویم نگشود.ارسال نظر