چهره ها کدخبر: 11206 ارسال پرینت 7

رکنا: پرستو صالحی درعکسی که منتشر کرد در چند قاب، سلفی‌هایی با بانو پوری بنایی منتشر کرد و نوشت:

من و بانوی همیشه مهربان سینما بانو پوری بنایی. کم هستند آدم‌هایی که سراسر وجودشون عشق یاشه و بانو این‌گونه است عشق، عشق عشق و من عاشقشم سایه ت مستدام پوری جان بناییارسال نظر