رکـنا : خانمم جهیزیه‌اش را از منزل من برده و به خانه پدرش رفته و از دادگاه درخواست نفقه کرده است. دادگاه برایش نفقه تعیین کرده و من تقاضای عدم تمکین ندادم.

ایشان از دادگاه حکم اجرائیه نفقه را گرفته که من درخواست عدم تمکین دادم. با این حال من باید تا تشکیل رسیدگی به تمکین ایشان نفقه بپردازم یا خیر؟ اگر نپردازم آیا حکم طلاق توسط دادگاه برای ایشان صادر خواهد شد؟ لطفا راهنمایی‌ام کنید که چه کاری باید انجام دهم؟

بله، تا زمانی که حکم الزام به تمکین زوجه صادر نشده، شما باید طبق حکم دادگاه نفقه او را پرداخت کنید. در صورت استنکاف شرط ضمن‌العقد سند نکاحیه که شما امضا کرده‌اید، اگر 6 ماه یا بیشتر نفقه ندهید، زوجه حق دارد از وکالت استفاده کرده طلاق بگیرد، لذا نفقه بدهید و پرونده تمکین را پیگیری کنید تا زوجه از دست نرود.ارسال نظر