رکـنا : همسرم 2 ماه است، بدون هیچگونه عذری به خانه پدرش رفته و فرزند مرا با خود برده است.

آیا قبل از جلسه دادگاه می‌توانم فرزندم را به خانه خودم بیاورم و او نمی‌تواند فرزند را بدون اجازه شوهر به جایی ببرد یا نه و ادعا دارد که کتک‌کاری کرده‌ام و چنین کاری نشده است و می‌گوید به من تهمت زده‌ای. لطفا راهنمایی‌ام کنید.

اولویت حضانت و نگهداری فرزند مشترک تا 7 سال با مادر طفل است. حق ندارید فرزند را از مادرش بگیرید، فقط حق ملاقات با فرزند خود را دارید که در صورت تمایل باید به دادگاه خانواده محل، دادخواست ملاقات بدهید تا دادگاه بررسی و زمان و مکان و نحوه ملاقات را تعیین کند.ارسال نظر