رکـنا : یک سال است که با مرد مالزیایی ازدواج کرده‌ام و در مالزی زندگی می‌کنیم.

ازدواجمان در ایران به ثبت رسیده است. همسرم در حال حاضر به دلیل مشاجره خانه را 2 ماه است ترک کرده و هیچ خبری از ایشان نیست. سوال من این است: 1- من در چه شرایطی هستم و چطور می‌توانم ایشان را پیدا کنم یا مهریه‌ام را مطالبه کنم، در حالی که ایشان ممکن است به استرالیا فرار کرده باشد؟ 2- این مساله به کدام ارگان ارتباط دارد و چه کسی می‌تواند کمک کند؟

چون که ازدواج در ایران ثبت شده است، می‌توانید برای مطالبه مهریه به دادگاه خانواده در ایران مراجعه کنید. در خصوص پیدا کردن همسرتان می‌توانید از طریق سفارت ایران در کشوری که نام برده‌اید اقدام کنید.ارسال نظر